LOTERIJ.NET alles over loterijen

Pechvogel Postcode Loterij tekent officieel bezwaar aan

Kamal Malhouane liep een grote prijs in de Postcode Loterij mis, omdat hij niet voldoende geld op zijn rekening had staan en de loterij het geld voor een lot niet kon afschrijven. Als het gevolg daarvan speelde hij in de maand dat de prijs op zijn lotnummer viel precies niet mee. Eerder leek hij het erbij te laten zitten, inmiddels heeft hij laten weten officieel bezwaar aan te tekenen. Bovendien heeft hij een advocaat in de arm genomen die ervoor wil gaan zorgen dat de speler de prijs alsnog kan ontvangen.

Nalatigheid door de loterij

Volgens Kamal en zijn advocaat is er sprake geweest van nalatigheid van de Postcode Loterij. Zowel de advocaat als enkele lezers van de Telegraaf hebben aangegeven dat zij na het lezen van het verhaal moeten concluderen dat de loterij er meer aan had kunnen doen om Kamal toch mee te laten spelen. De loterij had hem bijvoorbeeld kunnen waarschuwen dat het niet mogelijk bleek het geld af te schrijven. Hij had er dan alsnog op tijd voor kunnen zorgen dat hij het lot had kunnen afrekenen.

Advocaat in de arm genomen

Op dit moment heeft Kamal een advocaat in de arm genomen om tegen de Postcode Loterij ten strijde te kunnen trekken. De loterij heeft nog niet op de zaak gereageerd, het lijkt erop dat zij even willen afwachten waar de partij precies mee komt. De Postcode Loterij heeft vaker rechtszaken tegen zich zien worden aangespannen, waardoor de kans groot is dat er voldoende advocaten beschikbaar zijn om het verweer te gaan voeren. Het valt op dit moment lastig te zeggen wat de uitkomst van een eventuele gang naar de rechter zal zijn, we zullen dat wat dat betreft moeten afwachten.