LOTERIJ.NET alles over loterijen

Miljoenenprijzen voor abonnementhouders Staatsloterij

Tijdens de extra trekking door de Staatsloterij zijn de miljoenenprijzen terecht gekomen bij abonnementhouders. Dat voorkomt onduidelijkheid over het feit of de winnaars mee hebben gespeeld in de periode dat er sprake was van misleidende informatie. De Staatsloterij heeft er met de gratis trekking voor willen zorgen dat iedereen die toen onterecht geen kans maakte dat nu recht kon zetten.

Gratis trekking voor alle deelnemers

De gratis trekking door de Staatsloterij was toegankelijk voor alle deelnemers uit de periode 2000 en 2008. In die periode is er sprake geweest van misleidende informatie, wat de loterij recht heeft willen zetten. Tijdens de gratis trekking waren er 5 hoofdprijzen van €1 miljoen beschikbaar. Alle vijf die prijzen zijn terecht gekomen bij abonnementhouders van de loterij.

Er was in de aanloop naar de trekking kritiek dat ook mensen die geen bewijs meer hadden toch mee mochten spelen. Met deze uitslag is voorkomen dat een prijs terecht is gekomen bij iemand die toch niet blijkt te hebben meegespeeld. De Staatsloterij is uiteraard blij met de uitslag van de trekking, omdat het goed aangeeft waarvoor de trekking bedoeld was: compensatie van de spelers uit de periode waarin de informatie niet duidelijk was.

Storting voor de goede doelen

De Staatsloterij heeft tijdens de gratis trekking overigens ook een aantal mooie bedragen overgemaakt aan verschillende goede doelen. Er werden donaties gedaan met een totale som van €500.000. De goede doelen die het geld mogen verdelen zijn het Ouderenfonds, het Fonds Gehandicaptensport en Spieren voor Spieren.

De Staatsloterij hoopt met de trekking een einde te hebben kunnen maken aan veel van het rumoer over de trekkingen waarbij er sprake zou zijn geweest van misleidende informatie. Bovendien hebben de spelers met bewijs van meespelen in die periode een bedrag van €40 toegezegd gekregen ter compensatie van de gemaakte kosten destijds.