LOTERIJ.NET alles over loterijen

Meer geld van BankGiro Loterij naar specifieke goede doelen

De BankGiroLoterij maakt jaarlijks enorme bedragen over naar een groot aantal goede doelen. Het gaat om miljoenen euro’s, waarvan een groeiend deel specifiek wordt toegekend op basis van voorkeuren door de deelnemers aan de loterij. Zij hebben de kans om specifiek aan te geven aan welk doel hun bijdrage overgemaakt dient te worden. Dat zorgt voor enkele verschuivingen in de uit te keren bedragen, al blijft de BankGiroLoterij ook vasthouden aan vaste bijdragen die er voor de diverse goede doelen beschikbaar zijn.

10,3 miljoen specifiek toegekend door spelers

Dit jaar werd er voor ruim 10,3 miljoen euro specifiek toegekend door de deelnemers van de loterij. Vorig jaar was dat nog 6 miljoen euro, wat aangeeft dat meer spelers op de hoogte zijn van deze mogelijkheid en er waarde aan hechten om zelf aan te kunnen geven waar het geld van de BankGiroLoterij naartoe gaat. Volgens de loterij zet de organisatie er ook zelf op in om mensen bewust te maken van deze mogelijkheid. Op die manier raken ze meer betrokken bij zowel de loterij als het goede doel dat ze op deze wijze kunnen ondersteunen.

Prins Bernard Cultuurfonds en Rijksmuseum populair

Het valt op dat er vooral veel geld is gegaan naar het Prins Bernard Cultuurfonds en het Rijksmuseum, net als het Concertgebouw. Het zijn 3 van de stichtingen die ieder ruim €900.000 hebben ontvangen en daarmee op een flinke bijdrage van de BankGiroLoterij hebben kunnen rekenen. Zij krijgen daarnaast ook nog gewoon de vaste bijdrage zoals de loterij die ieder jaar uitdeelt. Het geeft goed aan dat de deelnemers van de loterij hun hart onder andere bij deze doelen hebben liggen. Het lijkt aan de goede doelen zelf om zich binnen de kaders van de BankGiroLoterij meer te profileren, zodat ze volgend jaar een grotere bijdrage kunnen ontvangen.